090713-apollo11-40ann-02 » Lucid thoughts
Home »

Apollo 11: it was 45 years ago today » 090713-apollo11-40ann-02

070628_moon_view_02